آخرین مقالات سایت

مساوات

در فلسفه ى وحدت صحبت زمساوات است فارغ زمن و مائی ، بخشی ز عبادات است گفته است حکیمانه،...

بیاساى دمى

دمبدم میرسد از راه غمى پشت غمى کى توان یکدمی آسود ؟ زبار ستمى درد بر جان بکشیدیم و...

در حریم دوست

میروم با خیل مرغان سوى قاف تا شوم خالی زگفتار گزاف همدم مرغان همراهم شوم لآل و کر کردم...

مکافات و مجازات

آنقدر گرم است بازار مکافات عمل دیده گر عاقل بود هر روز روز محشر است از پاداش که بگذریم،...

قیامت در نگاه عرفا

عقل کی حکمی کند بر چوب و سنگ عقل کی چنگی زند بر نقش چنگ درخصوص جسمانی و یا...

ابعاد وجودی انسان

   چرخ با این اختران، نغز و خوش و زیباستی      صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی عالم...

هر شام تا سپیده

درکم نمى کند قفس تنگ و تار من از من گرفته، جبر زمان اختیار من   در کنج این قفس بستوه امدم، بدان...

اخلاق از نگاه کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ فکر می کند که اخلاق دو گونه است: اخلاق بردگی و اخلاق اربابی. اخلاق بردگی یعنی همین چیزی که نود...

انسان غافل (شرحی بر غزل حافظ )

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش گفت بیدار شو...

شخصیت و انسان کامل در جامعه

گفتاری از زنده یاد  استاد مسعود ریاضی    انسان حداقل چهار نوع نهاد یا شخصیت و کاراکتردارد:   الف - شخصیت اصلی و...

عرفان نگاهی هنری به الهّیات

عرفان چیست؟ عرفان چیزی نیست مگر نگاه هنری وجمال شناسانه نسبت به الهّیات ودین. ازین چشم انداز، هیچ دین ومذهبی وجود ندارد که...

خانواده و مهارت های رفتاری (۶)

مذاکره مهمترین و رایجترین وسیله برقراری ارتباط بین انسانهاست. انسانها با هم مذاکره می کنند تا با دیگران برای رسیدن به نیازهای خود...