خانواده ومهارتهای رفتاری (۲)

تحکیم بنیان خانواده ،ازاصول اساسی مورد توجه مکتب وحدت است و تحقق این امر بدون استفاده از دانش روز و شناخت مهارتهای رفتاری، میسر نیست.
« عامل بودن » به کارگیری رفتارهای خاصی موجبات بهبود ارتباطات در خانواده را فراهم می کند. در بخش اول ، از مهارت یا عادت سخن گفتیم که: توانایی عمل براساس اصول و ارزشها، به جای واکنش نشان دادن بر اساس احساس یا شرایط محیطی را بر شمرد.

عادت دوم – با عاقبت اندیشی شروع کنید

داشتن حس عاقبت اندیشی، دیدی روشن و صریح از آنچه شما و خانواده تان با آن سر و کار دارید، ایجادمی کند. در تشبیه خانواده به هواپیما، این عادت مقصد شما را معین می کند و در ذهن داشتن مقصد واضح و مشخص، هر تصمیمی را در طول راه تحت تأثیر خود قرار می دهد. داشتن دید به آینده یا عاقبت امور بسیار مهم است زیرا باعث ایجاد نیرو و همت می شود. راه های بسیاری برای به کار بستن این عادت ( شروع کردن همراه با فکر کردن به عاقبت کار) در فرهنگ خانوادگی وجود دارد. شما می توانید یک سال، یک هفته یا یک روز را با عاقبت اندیشی شروع کنیدو می توانید یک فصل از کتاب، یک جلسه خانوادگی، ساختن یک خانه جدید یا حل یک اختلاف خانوادگی را با عاقبت اندیشی آغاز کنید.

یک عاقبت اندیشی مهم و عمیق در خانواده، ایجاد رسالتنامه خانوادگی است.

رسالتنامه خانوادگی یک بیان متحد و متفق از همه اعضاء خانواده در مورد تمام امور خانوادگی- آنچه واقعا دوست دارید انجام دهید یا باشید- و اصول انتخابی برای کنترل زندگی خانوادگی تان است. این رسالتنامه بر این عقیده استوار است که هر چیزی دوبار خلق می شود. ابتدا به صورت ایده یا خلق ذهنی و سپس به صورت واقعیت یا خلق فیزیکی. اگر خودتان خلق اول را به عهده نگیرید، شخص یا اشخاص دیگری این کار را برای شما انجام می دهند. ایجاد یک رسالتنامه خانوادگی اولین خلق است که در حقیقت تصمیم گیری درباره نوع خانواده ای است که واقعا می خواهید داشته باشید و شناسایی اصولی است که شما را در رسیدن به آن کمک می کند. این تصمیم گیری برای شما زمینه فکری تصمیم گیری های آینده را نیز فراهم می کند، هدف شما را مشخص می کند و مانند آهن ربای نیرومندی شما را به طرف خود میکشد و در مسیر صحیح نگه می دارد.

یک رسالت نامه به معنی قانون اساسی واقعی زندگی خانوادگی شماست. وقتی که شما از مقصد، نقش خود و فرصت های خود دید روشنی داشته باشید، موفق ترید.

اگر هر یک از ما در جهت های متفاوتی حرکت کنیم و همیشه با هم در جنگ و دعوا باشیم،کارها بر وفق مراد نخواهد بود. اگر همه ما دارای یک نظام ارزشی مشترک باشیم کارها آسانتر پیش می رود. توافق در قبال انتظار ایفای نقش ها، راهبردهای حل مسئله و ارزشها در یک ارتباط « رسالت مشترک » نامیده میشود.

پس زمانی را برای بوجود آوردن رسالت نامه ازدواج صرف کنید تا مطمئن شوید که شما و همسرتان در یک مسیر مشترک پیش می روید. ازطریق رسالت نامه خانوادگی شما می توانید به فرزندان تان تفهیم کنید که شما کاملا به آنها متعهد هستید و اینکه این پیمان والد – فرزندی هرگز شکسته نخواهد شد . با نوشتن رسالت نامه خانوادگی به خانواده تفهیم می کنیم که خانواده هم برای موفق شدن نیاز به برنامه دارد.

دقت کنید:

اگر اعضای خانواده احساس کنند که رسالتنامه منعکس کننده نظرهای آنها نیست، از آن حمایت نمی کنند. هر کسی باید نسبت به رسالتنامه احساس تعلق کند. شرکت نداشتن افراد در رسالتنامه برابر است با عدم تعهد به آن. نوشتن رسالتنامه فقط شروع کار است. نتیجه اصلی موقعی به دست می آید که شما آن رسالت نامه را به تمام ساختار زندگی خانوادگی و در لحظه به لحظه زندگی روزمره تان انتقال داده باشید.
فرآیند انجام کار به اندازه محصول نهایی اهمیت دارد. رسالتنامه بیانگر افکار و احساسات تمام اشخاص شرکت کننده در آن است. پس از نوشتن رسالتنامه می توانید آن را در معرض دید همگان
قرار دهید.

رسالتنامه خانوادگی خویش را خلق کنید

 

مرحله اول : مسائل مربوط به خانواده خود را بکاوید

در این مرحله، هدف آشکار کردن احساسات و عقاید هر شخص در خانواده است. دلیل اهمیت زیاد رسالتنامه خانوادگی در یک ازدواج این است که هیچ زوجی را نمی توان یافت که کاملا شبیه به هم باشند. همیشه تفاوت هایی وجود دارد و هنگامی که دو نفر با هم در این ارتباط گسترده، حساس و ظریف که ازدواج نام دارد قرار می گیرند، باید برای کشف این تفاوت ها ارزش قایل باشند و برای ایجاد یک دیدگاه مشترک تلاش کنند. این حرکت باهم، این اشتراک و توافق در قبال انتظار ایفای نقش ها، راهبردهای حل مسئله و نگرش ها و ارزشها در یک ارتباط،« رسالت مشترک » نامیده می شود. این تعهد دوجانبه میان همسران به قدری حیاتی است و در روابط و کل زندگی خانوادگی تأثیرگذار است که حتی با حضور فرزندان در خانواده ، « رسالتنامه ازدواج »جهت ارتباط زوجین ضروری است.

اهمیت رسالتنامه وقتی که کودکان در خانواده هستند، بارزتر می شود زیرا افرادی در خانواده حضور دارند که نیاز به احساس تعلق دارند، کسانی که نیاز به تعلیم و تربیت دارند، افرادی که در خلال سال های رشد به صورت های مختلف تحت تأثیر قرار می گیرند و بدون یکی شدن دیدگاه ها و ارزش ها ممکن است بدون احساس هویت یا داشتن هدف خانوادگی فقط در یک چهاردیواری دور هم جمع شده باشند. لذا اهمیت رسالتنامه خانوادگی بیشتر احساس می شود. برای بچه ها دانستن اینکه عقاید و احساساتشان ارزشمند و وجود آنها در ساختن خانواده مهم است ، تجربه شگفت انگیزی است.
برای معرفی این ایده و شروع فرآیند نوشتن رسالتنامه، یک جلسه خانوادگی ترتیب دهید، از اعضاء خانواده بپرسید که احساسشان درباره خانواده چیست و دوست دارند که در خانواده چه تغییر و تحولاتی را مشاهده کنند. ممکن است با احساس مقاومت زیادی مواجه شوید اما صبور باشید، به افراد و به این فرآیند ایمان داشته باشید و برای این کار وقت بگذارید .

سوالهایی مطرح کنید که افراد را در مورد خانواده به تفکر وادار سازد، مانند:


هدف خانواده ما چیست؟
ما خواستار چه نوع خانواده ای هستیم؟
قصد داریم چه کارهایی انجام دهیم؟
دوست داریم با همدیگر چه روابطی داشته باشیم؟
چگونه می خواهیم با یکدیگر گفتگو کنیم و رفتارمان با
دیگران چگونه باشد؟
چه کارهایی واقعا برای خانواده ما مهم است؟
مقدم ترین اهداف خانواده کدامند؟
توانایی ها و استعدادهای بی همتای اعضای خانواده کدامند؟
مسئولیت هر یک از اعضاء خانواده چیست؟
اصول و قواعدی که دوست داریم خانواده مان از آنها پیروی کنند، چه هستند؟
چه خانواد هایی به ما الهام می دهند و چرا ما آنها را تحسین می کنیم؟
چطور می توانیم به عنوان یک خانواده به جامعه کمک کنیم؟


وقتی این سوالات را مورد بحث و گفتگو قرار می دهید، احتمالا پاسخ های متنوعی خواهید شنید، نظرات همه افراد خانواده مهم است.

در بحث ها از سه قانون استفاده کنید:
با احترام گوش دهید. 
عقاید ابراز شده را دقیقا روشن سازید تانشان دهید آنها را درک  کرده اید.
عقاید ابراز شده را بنویسید.

مرحله دوم: رسالتنامه خانوادگی خود را بنویسید

پس از آشکار شدن عقاید، آنها را خلاصه کنید و به صورت بیانیه ای که منعکس کننده احساسات جمعی، قلبی و ذهنی کسانی است که در آن شرکت داشته اند، جمع بندی کنید. روی کاغذ آوردن اهمیت بسیاری دارد ، فرآیند « نوشتن » ،افکار و بینش ها و آموخته ها را در ذهن منقوش و یادگیری را تقویت می کند و رسالتنامه را قابل دید و در دسترس همه افراد خانواده قرار می دهد.
امیدها ، ارزش ها و عقایدتان را در رسالتنامه منعکس کنید .
آنچه که اعضای خانواده به آن اعتقاد دارند و برای آن ارزش قائل اند و آماده اند تا با تعهد به آنها زندگی کنند.

مرحله سوم: ازرسالتنامه خانوادگی برای ماندن در مسیر صحیح استفاده کنید.

رسالتنامه به معنای قانون اساسی واقعی زندگی خانوادگی شماست و باعث ایجاد اتحاد و نزدیکی افراد خانواده می شود و یک ساختار، ارزش های مشترک و تمرکز مشترک بر مقصد ، یعنی جایی که به سوی آن در حرکت هستید، ایجاد می کند .
تعهدات در ذهن و قلبتان ثبت می شوند و بر شیوه زندگی روزمره شما تأثیر می گذارند . با توجه به رسالتنامه می توان خانواده را از منحرف شدن از مسیر دلخواه تمامی اعضاء ، حفظ کرد.

منبع: هفت عادت خانواده های کامروا ، استفان کاوی، ترجمه شاهرخ مکوند حسینی، داوود محب علی

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *