قرب جانان

       ره عشق برگزیدم که همان رسد بسامان       

نروم براه دیگر که خسارت است و خسران

        بطواف کعبه رفتم همه غرق عشق دیدم       

      بصفــا ومـروه دیـدم همه در ثنــــاى یـزدان       

          چو شودبه جامه محرم بحریم حرمت حق          

بشــود هدى بصـافى دل پاک هر مسلمان

    بطواف کعبه دستت چه رسدبه سنگ اسود      

به مشیــت الهى برهـی زمکــر شیــطان  

        به حرا برو به دل بیـن به نـزول جبرییلـى        

که بخواند بر محمد ص همه آیه هاى قرآن

         بمـدینه چون در ایی بحرم دمـی بیایـی        

  زستون و باب و ایوان شنوى نواى هجـران

         بمنــا بـرو که آنجـا ببــرد کــدورت از دل         

  بثنـا بخـوان خـدا را بـه تمـامت دل و جــان

          چو بقصد قرب،قربان بنموده گوسفندى          

ره معرفت بیــابی زخلیـل و عهـد و پیمـان

         بـه بقیـع اگر در آیی، تـو تقـربی نمایی           

بدرون خویش یابی تو خداى حق سبحان

               بخداى هر دو عالم، عرفات و حج و زمزم              

چه کنى رها مناهی، برسی بقرب جانان

         دل اگـر رهـا نمایی، ز پلیـدى و پلشتـی            

                     چو فرشته اى درآیی، برسی باوج انسان                    

جبرئیلی(رها)

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *